top of page

Regulamin rezerwacji wizyty w Suspendi&eGo

 1. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza, że zapoznała się z listą przeciwwskazań do masaży, i nie posiada żadnych z nich.

 2. Na wizytę należy przybyć przed wyznaczoną godziną zabiegu, tak aby mógł on rozpocząć się punktualnie. Jeżeli spóźnią się Państwo na umówioną wizytę, zabieg może zostać skrócony. 

 3. Zabiegi umawiane są na konkretne godziny wybrane przez klienta. Spóźnienia powyżej 15 minut są podstawą do odwołania wizyty, jeżeli zabieg wpływa na dzienny harmonogram zabiegów innych klientów.

 4. Zakup zaproszenia upominkowego lub zapłata za zabieg jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Suspendi&eGo.

 5. Na teren obiektu nie mają wstępu osoby nietrzeźwe lub wnoszące alkohol lub jakiekolwiek inne substancje odurzające. Z obiektu wyproszone mogą zostać osoby zachowujące się agresywnie lub niestosownie.

 6. Suspendi&eGo nie przewiduje zwrotów wykupionych Voucherów/Zaproszeń upominkowych ani wymiany ich na gotówkę. Prosimy o przemyślane zakupy.

 7. Aby zabieg był wykonywany przez konkretnego Terapeutę, należy zaznaczyć to podczas zapisu,              w innym przypadku wizyta zostanie zarezerwowana do masażysty pracującego w danym dniu.

 8. Na umówione zabiegi serdecznie zapraszamy tylko osoby, które w nich uczestniczą. 

 9. Odwołać rezerwacje można najpóźniej 48h przed określonym terminem w innym przypadku zostanie pobrana kaucja.

 10. Klient zobowiązany jest do przeczytania i podpisania przed zabiegiem oświadczenia o zapoznaniu się z przeciwwskazaniami do zabiegów oraz RODO.

 11. W przypadku wystąpienia wątpliwości pracownika Suspendi&eGo, dotyczących stanu zdrowia klienta, może on odmówić wykonania zabiegu i poprosić o konsultację lekarską.

 12. Przed skorzystaniem z usług oferowanych w Suspendi&eGo Klient ma obowiązek pozostawić odzież i pozostałe mienie w miejscu wskazanym przez pracownika salonu.

 13. Za rzeczy pozostawione w szatni Suspendi&eGo nie odpowiada.

Regulamin korzystania z Vouchera:

 

 1. Każdy voucher ma swoją datę ważności.

 2. Zaproszenia/Vouchery są bonami podarunkowymi uprawniającymi ich Posiadaczy do dokonywania płatności za usługi świadczone w Suspendi&eGo.

 3. Realizacja wizyty może nastąpić do 14 dni po upływie ważności vouchera, jeżeli zapis był dokonany        w czasie jego ważności.

 4. Jeżeli nie mogą Państwo dotrzeć do gabinetu w umówionym terminie, istnieje możliwość zgłoszenia innej osoby (osób) na Państwa miejsce — voucher można przekazać innej osobie.

 5. Na wizytę należy przybyć przed wyznaczoną godziną zabiegu, tak aby mógł on rozpocząć się punktualnie. Jeżeli spóźnią się Państwo na umówioną wizytę, zabieg może zostać skrócony. 

 6. Jeżeli nie pojawią się Państwo na umówionej wizycie w ramach vouchera bez wcześniejszego poinformowania nas, umówiona wizyta przepada, a voucher traci ważność. W przypadku vouchera kwotowego, jego wartość zostaje pomniejszona o kwotę umówionej wizyty.

 7. Przy realizacji zaproszenia nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanej usługi jest niższa niż wartość zaproszenia.

 8. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy kwoty, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego zaproszenia.

 9. Odwołać rezerwacje można najpóźniej 48h przed określonym terminem w innym przypadku Voucher przepada.

 10. Po upływie daty ważności voucher traci swoją ważność, a wizyta przepada.

 11. Zapisy na wizyty przyjmujemy telefonicznie pod numerem 609 033 222 od poniedziałku do soboty       w godzinach 10 — 18. (Salon jest zamknięty w dni świąteczne)

 12. Umówione zabiegi wykonujemy w godzinach pracy gabinetu.

 13. Istnieje możliwość zamiany otrzymanego zabiegu lub masażu na inny, w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.

 14. W przypadku voucherów wartościowych, ceny usług obowiązują w dniu dokonania rezerwacji, istnieje możliwość dopłaty do zabiegu lub masażu.

 15. W przypadku voucherów wartościowych, nie wydajemy reszty, jeżeli wartość wybranego zabiegu jest niższa niż jego wartość, a kwota która pozostanie po realizacji vouchera kwotowego może zostać wykorzystana podczas kolejnej wizyty, do końca okresu ważności wykorzystanego vouchera.

 16. Vouchery wartościowe można realizować podczas kilku wizyt (ostatnia wizyta musi zostać umówiona przed końcem ich ważności)

 17. Na wizyty zapraszamy tylko osoby umówione na masaż lub zabieg.

 18. Aby zabieg był wykonywany przez konkretnego Terapeutę, należy zaznaczyć to podczas zapisu,              w innym przypadku wizyta zostanie zarezerwowana do masażysty pracującego w danym dniu.

 19. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

 20. Voucher należy zabrać na umówioną wizytę.

 21. Przed masażem lub zabiegiem, voucher należy przekazać pracownikowi recepcji lub Terapeucie.

 22. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz listą przeciwwskazań do masażu znajdującą się pod adresem https://www.suspendiego.pl/przeciwwskazania-do-masażu , jeśli jakiekolwiek z nich występują należy poinformować pracownika recepcji podczas dokonywania rezerwacji, wówczas podejmie on decyzję czy masaż może być wykonany.

Regulamin korzystania z PAKIETU:

 1. Zakupiony Pakiet nie podlega zwrotowi.

 2. Pakiet jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.

Regulamin karty stałego klienta:

 1. Kartę otrzymać może każdy Klient po pierwszej wykonanej usłudze w salonie.

 2. Karta wydawana jest bezpłatnie.

 3. Termin ważności karty to 12 miesięcy od daty jej wydania.

 4. Pieczątkę otrzymuje każdy po zakończonej i opłaconej wizycie, jeżeli posiada przy sobie Kartę Stałego klienta.

 5. Zniżka w ramach karty stałego klienta na kwotę 20 złotych obowiązuje podczas 5 wizyty.

 6. Zniżka na kwotę 50 złotych obowiązuje podczas 10 wizyty w salonie.

 7. Uzyskanie zniżki wymaga posiadania karty stałego klienta z odpowiednią ilością pieczątek warunkujących zniżkę.

 8. Po wykorzystaniu karty Klient przy kolejnym zabiegu może otrzymać nową kartę.

 9. Jedną pieczątkę otrzymuje się po jednorazowym wydaniu min.100 zł na usługi w Suspendi&eGo.

 10. Wartość rabatu nie może być wypłacona w formie pieniężnej.

 11. Karta klienta przeznaczona jest dla jednej osoby.

bottom of page